notices and downloads

Contract Identification No. Descriptions First Publication Date Last Date Download Remarks
नेपाल धितोपत्र बोर्ड विवरणपत्र Download
आव्हान पत्र Download
कम्पनी अद्यावधिक,शेयर लगत पेश भएको पत्र प्रदान गरिएको पूँजी बृद्धि सहितको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधन अभिलेख सम्बन्धमा । Download OPENED
अध्यावधिक शेयरधनी लगत । Download
कम्पनी अद्यावधिक,शेयर लगत पेश भएको पत्र प्रदान गरिएको पूँजी बृद्धि सहितको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधन अभिलेख सम्बन्धमा । Download OPENED
सञ्चालक लगत पेश भएको पत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धमा । Download
PROJECTS PROGRESS STATUS UPTO MANGSIR 2075.pdf Download OPENED
कम्पनी अद्यावधिक,शेयर लगत पेश भएको पत्र प्रदान गरिएको पूँजी बृद्धि सहितको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधन अभिलेख सम्बन्धमा । Download
PROJECTS PROGRESS STATUS UPTO MANGSIR 2075.pdf Download OPENED
वार्षिक प्रतिवेदन आ. व २०७४/७५ Download
PROJECTS PROGRESS STATUS UPTO MANGSIR 2075.pdf Download OPENED
२०७५-०८-१० जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी सूचना । २०७५-०८-१० Download OPENED
संचयकोष संचयकर्ताहरुको शेयर बाँडफाँड विवरण Download CLOSED
---------- ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरुको शेयर बाँडफाँड विवरण (ने.वि.प्रा, चिलिमे,जिल्ला विकास समन्वय समिति अन्तर्गतका कार्यालयहरु ।) Download CLOSED
संचयकोषका कर्मचारीहरुको शेयर बाँडफाँड विवरण Download CLOSED
Notice for shortlist August 27,2017 September 11 ,2017 Download Closed
SJCL-073/74-Lot5 NOTICE of ADDENDUM No.1 2017 Feburary 6th 2017 Feburary 20 till 14:00 hrs Download Closed
SJCL-073/74-Lot5 Lot5:132 kV Transmission line Works of SUHEP and SHEP 2017 January 06 2017 Febuary 10 till 12:00 hrs Download Closed
---------- Notice for the 6th Annual General Meeting of Sanjen Jalavidhyut Company Limited 2073/09/03 2073/09/27 3:30pm Download ----------
SJCL/073/74-DG-1 Supply and Delivery of 40 kVA Disel Generator Set August 18,2016 September 2 ,2016 until 14:00 hrs Download Closed
SUHEP-073/74-OV-01 Supply and Delivery of 1 No. of Triple Cab Jeep August 15,2016 September 14 ,2016 until 12:00 hrs Download Closed